Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №264 Харківської міської ради"

 Освітній процес

Ми приходимо в цей будинок щоб:

дарувати дітям радість спілкування;

стати їм друзями, партнерами в будь - яких справах;

дати кожній дитині шанс розквітнути.   

 

В нашому дошкільному закладі створюються умови для розвитку особистості через задоволення її базових потреб відповідно до соціокультурних норм:

 

Навчальний матеріал та освітні технології підбираються з урахуванням особистості кожної дитини.
 
Постійно створюється та оновлюється якісне розвивальне середовище, що забезпечує впровадження нових технологій в освітньо-виховний процес.
 
Створюються умови для збереження психофізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності.
 
Ведеться робота з удосконалення і збагачення зв’язного мовлення дошкільників під час проведення різноманітних заходів.
Використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії,  свята та розваги, гуртки тощо.
 
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).
 
Тривалість заняття для дітей молодшого дошкільного віку - від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).
Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання. Його успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників.
Руховий режим упродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: молодший дошкільний вік - до 3 – 4 годин; старший дошкільний вік - до 4 - 5 годин.Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо.
Особливого значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності. Уся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей.
Велику увагу  вихователі приділяють грі, яка являється основним видом діяльності дитини.  Зі смаком обладнані ігрові зони, достатня кількість ігрового матеріалу, допомагають дітям  перенестись у світ фантазій, казок, ввічливих  взаємовідносин.  
В дошкільному  навчальному закладі проводяться святкові  ранки, тематичні розваги.
Кожна дитина повинна рости здоровою, тому проведення прогулянок, ранкової гімнастики, загартовуючих  заходів, спортивних розваг відбувається систематично. 
Наш колектив – колектив однодумців.
Спільна робота  колективу  дошкільного закладу  допомагає  досягати успіхів у  вихованні  підростаючого покоління.
Основні напрямки роботи  закладу докільної освіти - гуманітарний
Річні завдання для реалізації у 2020/2021 н.р.:            

1. Оптимізація сучасних підходів до  логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.

2. Розвиток мовленнєво-комунікативних здібностей дітей засобами художньої літератури та театралїзованої діяльності.

3. Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти  в умовах освітньої реформи «Нова українська школа» .  

Зміст  освітньо-виховного процесу в  закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.
 
Запрошуємо всіх малюків до нас, у щасливе дитинство!

 
Додаткових платних послуг в дошкільному  закладі немає